Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

S.C. REIFEN TRADE CO S.R.L respecta confidentialitatea clientilor sai si nu va transmite datele personale ale utilizatorilor site-urilor www.anveloperomania.ro, www.anvelopeuhp.ro, www.reifentradeco.ro, www.anvelope-romania.ro catre terti. Vom folosi exclusiv datele furnizate doar in scopul stabilirii contactului cu clientul pentru a verifica evolutia comenzii si/sau pentru a transmite oferte comerciale legate de produsele si servicile oferite pe site (newsletter, felicitari, oferte curente, cupoane cadou sau alte mesaje speciale).

S.C. REIFEN TRADE CO S.R.L. isi asuma responsabilitatea de a va informa cu privire la tipurile de informatii pe care le colectam si modul in care le utilizam, de a modifica si de a publica orice modificare a politicii de confidentialitate. Compania noastra nu incurajeaza SPAM-ul, nu ofera, nu face schimb de adrese de e-mail din baza de date a site-ului si nu divulga informatile dumneavoastra personale. Orice utilizator care a inscris adresa sa de e-mail pe site-urile mai sus mentionate poate opta in orice moment pentru ca aceasta sa fie stearsa din baza de date. Orice utilizator care primeste newsletterul AnvelopeRomania.ro are dreptul sa se dezaboneze in cazul in care nu mai doreste acest lucru utilizand link-ul din footer-ul newsletterulului primit prin e-mail.

Nota de informare privind protectia datelor personale

S.C. REIFEN TRADE CO S.R.L., cu sediul în mun. Ploieşti, str. Poligonului, nr. 9, jud. Prahova, CUI RO19123713, nr. înreg. Reg. Com. J29/2275/2006, reprezentată de Manoloiu Nicolae Sorin, prin intermediul serviciilor informatice (program contabilitate) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (nume şi prenume, CNP, serie şi număr carte identitate, adresă domiciliu), prin mijloace automatizate, de către departamentul financiar-contabil în vederea realizării obiectului de activitate: vânzare mărfuri (anvelope, biciclete, accesorii şi componente biciclete) şi pretări servicii tip service.
Datele vor fi dezvăluite autorităţilor statului, precum şi unor prestatori de servicii ai societăţii noastre care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date.
Toate persoanele care vor avea acces ulterior la datele furnizate de către dvs semnează contracte de confidenţialitate în acest sens.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. REIFEN TRADE CO S.R.L. are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: realizarea obiectului de activitate al societăţii – vânzare mărfuri i prestări servicii (emitere facturi, completare şi transmitere declaraţii fiscale).
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele în mod corect, acestea fiind necesare completării facturilor în mod corect şi complet conform reglementărilor legale în vigoare.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea societăţii de a respecta reglementările fiscale în vigoare prin imposibilitatea depunerii unor declaraţii fiscale corecte şi complete.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: salariaţii din departamentul financiar-contabil, autorităţilor statului şi unor prestatori de servicii ai societăţii noastre care au legătură directă cu realizarea serviciilor de contabilitate.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la dnul Manoloiu Sorin, administrator. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin acceptarea termenilor si conditiilor la inregistrarea pe site, imi exprim în mod voluntar acordul expres privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal, furnizate către S.C. REIFEN TRADE CO S.R.L. care este definită ca operator în cele ce urmează, cu privire la următoarele: prenumele, numele, cod numeric personal, serie şi număr carte identitate, adresa domiciliu, numărul de telefon și, de asemenea, cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal colectate pentru și în legătură cu următoarele scopuri:
Completarea corectă şi completă, conform legislaţiei în vigoare a facturilor pentru serviciile prestate
Întocmirea şi trasmiterea către autorităţile fiscale a declaraţiilor fiscale.
Operatorul datelor cu caracter personal:
S.C. REIFEN TRADE CO S.R.L. este persoană juridică de drept român, cu sediul social în mun. Ploieşti, Str. Poligonului, nr. 9, jud. Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului cu Nr. J29/2275/2006, cod de înregistrare fiscala RO1923713.
Operatorul și entitățile împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor vor stabili măsuri tehnologice, fizice, administrative și procedurale, toate conform standardelor acceptate în domeniu, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor mele cu caracter personal prelucrate; vor preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele mele cu caracter personal sau vor preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu instrucțiunile, politicile și legile aplicabile.
Destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziția următoarelor categorii de destinatari: angajații sau reprezentanții autorizați ai operatorului și ai entităților împuternicite de către operator, conform celor enumerate mai sus, în condițiile respectării exigențelor Regulamentului.
De asemenea, datele mele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților competente, conform celor autorizate de legile aplicabile.
Perioada în care se vor prelucra datele mele cu caracter personal: Datele se vor putea prelucra până la revocarea acordului, sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus, însă nu mai mult de 5ani. După ce expiră perioada indicată, imi va fi solicitat un nou acord sau datele mele cu caracter personal vor fi șterse permanent.
Acordul meu este exprimat voluntar, însă prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus.
Confirm că, în calitate de persoană vizată, am dreptul de a solicita de la operator accesul la datele mele cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora, sau o limitare a prelucrării sau privind obiectul prelucrării, precum și dreptul la transferabilitatea datelor, dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment, dreptul de a obține o copie după date.
Pot beneficia de toate drepturile descrise în acest paragraf prin transmiterea unei solicitări către operatorul de date la adresa de corespondenţă: mun. Ploieşti, Str. Poligonului, nr. 9, jud. Prahova.
De asemenea, am dreptul de a înainta o plângere către o autoritate de supraveghere a protecției datelor din România, în cazul în care consider că prelucrarea datelor mele cu caracter personal încalcă legile aplicabile.


© 2023 Reifen Trade CO. All Rights Reserved. Powered by zAzU